Mặt bằng thiết kế tòa A và tòa B chung cư La Casta Tower

Chi tiết mặt bằng chung cư La Casta Tower

Thiết kế tòa A có 23 tầng: có 12 căn hộ/ sàn 228 căn

+ Căn hộ loại A: 86.08m2 

+ Căn hộ loại B: 113.36m2

+ Căn hộ loại C: 119.08m2

+ Căn hộ loại E: 80.32m2

Thiết kế tòa B có 25 tầng: Có 14 căn/ sàn 294 căn

+ Căn hộ loại F: 101.72m2

+ Căn hộ loại G: 84.09m2

+ Căn hộ loại: H: 87.12m2

+ Căn hộ loại K:  47.99m2